Εγγύηση

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή και καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και στα εγκεκριμένα από αυτόν κέντρα επισκευής.  Η διάρκεια της εγγύησης καθορίζεται από τον κάθε κατασκευαστή.

Εάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα οφειλόμενο στον κατασκευαστή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την επιδιόρθωσή του. Η Εγγύηση ισχύει με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Η Εγγύηση των Κατασκευαστών, καλύπτει μόνο κατασκευαστικά λάθη ή ελλείψεις στη συσκευή. Οποιαδήποτε βλάβη προέρχεται από πτώση, υγρασία, αμέλεια, κακή μεταχείριση, παρέμβαση στα εσωτερικά τμήματα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή μη ενδεδειγμένη χρήση, αυτομάτως θέτει το προϊόν «Εκτός Εγγύησης» και η επισκευή του χρεώνεται.

DOA

Το προϊόν από την στιγμή που θα το παραλάβει ο πελάτης στις πρώτες 7 ημέρες παρουσιάσει δυσλειτουργία το επιστρέφετε στο shop66.gr με δικά μας έξοδα επιστροφής και εμείς το στέλνουμε στο ανάλογο εξουσιοδοτημένο service της κάθε εταιρίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο  κάθε κατασκευαστής.

 • το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς απόδειξη/τιμολόγιο.
 • Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα προϊόντα Apple δεν υπόκεινται σε διαδικασία D.O.A.-D.A.P. και οποιαδήποτε αντικατάσταση γίνεται από την αντιπροσωπεία τους.

Διαδικασία :

Στέλνετε το προϊόν στο κατάστημά μας και εμείς το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και με επίσημη αναφορά της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε κακή χρήση του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος. Η διαδικασία αυτή διαρκεί από 5-15 εργάσιμες ημέρες.

 • Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, πτώση, κ.λπ.), ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service.
 • Ο φορτιστής και ακουστικά-hands free καλύπτονται από 6 μήνες εγγύηση και αποστέλλεται για έλεγχο ολόκληρη η συσκευασία (συσκευή και παρελκόμενα).
 • Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
  1. Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.
  2. Η βλάβη προκλήθηκε από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.
  3. Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
  4. Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας ατυχημάτων,πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας.

Εξουσιοδοτημένα Service :

APPLE : INFOQUEST.GR Τηλ.:211 999 1260

Huawei, LG, Samsung, HTC : TS SOLUTIONS Τηλ.: 21 0519 7500